J.POLSKI LO OBLICZA EPOK 3/2 W.2021 WSIP

56.50 

73 w magazynie

SKU: 426835 Kategoria:

J.POLSKI LO OBLICZA EPOK 3/2 W.2021 WSIP

  • Wydawca: WSIP
  • Rok wydania: 2021
  • Oprawa: OPRAWA BROSZUROWA
  • EAN: 9788302195556

Podręcznik Oblicza epok dla klasy 3, część 2 obejmuję: Literaturę wojenną. Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna o epoce jest ściśle powiązana z umiejętnościami praktycznymi, gdyż materiał jest realizowany przede wszystkim metodą pogłębionej analizy i interpretacji tekstu – rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości ( sekcja Wartości i postawy ), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, dyskusja wokół postawionego problemu), a także pozwalają na integrację treści (w lekcjach literacko-kulturowych wyróżniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku; zaproponowano polecenia dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów). By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami , również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art). Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki , pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę, a także blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć ( Przypomnij sobie ) i pytań kontrolnych ( Sprawdź się ). Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu . Struktura tematu (jednostki lekcyjnej) Tytuł lekcji – zaciekawiający, nawiązujący do omawianego utworu. Oś czasu wizualizująca czas powstania dzieła. Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej, zawiera informacje o genezie ( U źródeł tekstu ), gatunku ( Forma gatunkowa ) oraz kontekstach, w jakich należy utwór odczytywać. Elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) ułatwiające zapamiętywanie wiadomości. Ramki Wiedzieć więcej zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem. Ramki O twórcy – przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku – wprowadzają dodatkowe informacje biograficzne. Tekst – z numeracją wersów (w przypadku wiersza) i akapitów (w przypadku tekstów nieliterackich), z przypisami. Konteksty (fotografie, reprodukcje, kadry filmowe itp.) wraz z opisami, które wyjaśniają ich powiązania z utworem z epoki, oraz z poleceniami ukierunkowującymi interpretację kontekstu lub stawiającymi problem do dyskusji. Ramki Pojęcia kluczowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów. Polecenia w lekcjach literacko-kulturowych, podzielone na części: Analiza , Interpretacja – służą pogłębionej lekturze dzieła, uczą analizy i interpretacji całych utworów lub wskazanych fragmentów z uzasadnieniem odwołującym się do odpowiednich kontekstów oraz własnego doświadczenia lekturowego i życiowego; Wartości i postawy – propozycja przedyskutowania przez uczniów problemu dotyczącego wartości / postaw oraz konfliktów wartości / postaw obecnych w utworze, w tym propozycja odniesienia się uczniów do cudzych wypowiedzi czy poglądów na ten temat; propozycja przedyskutowania problemu dotyczącego związku wartości poznawczych, etycznych i estetycznych obecnych w utworze; Wypowiedź pisemna – polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej w jednym z gatunków wskazanych w podstawie programowej; Zadanie projektowe – fakultatywnie w niektórych lekcjach propozycja własnego, uczniowskiego projektu, odnoszącego się do zainteresowań i osiągnięć uczniów oraz problematyki tekstów omawianych na lekcji. Ćwiczenia w lekcjach językowych. Infografiki na rozkładówkach – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia kształcenia literacko-kulturowego. Struktura materiału powtórzeniowego po dziale Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości schemat odnoszący się do treści działu, zawierający najważniejsze informacje o utworach z epoki (m.in. autor, data powstania, gatunek, motywy i symbole). przypomnienie najważniejszych pojęć z lekcji literacko-kulturowych i lekcji językowych, z odsyłaczem do odpowiedniej strony w podręczniku. polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, sprawdzające stopień opanowania materiału. Analiza tekstu nieliterackiego – materiały służące doskonaleniu umiejętności retorycznych. Tworzenie własnego tekstu – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi pisemnej. Na końcu podręcznika znajdują się: Indeks pojęć – pomagający w uporządkowaniu zdobytej wiedzy i zapewniający przyswojenie najważniejszej terminologii; Indeks osób

[Kod oferty,426835,9788302195556,2023-01-20 20:46:46]

Informacje dodatkowe

Waga 654 kg
Przedmiot

Język polski

Nośnik

książka papierowa

Stan

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

654

Wysokość produktu

26

Szerokość produktu

20.5

Numer wydania

1

Autor

Praca zbiorowa

Liczba stron

368

Wydawnictwo

WSIP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Tytuł

Język polski Oblicza epok Podręcznik dla klasy 3 część 2

Język publikacji

polski

Rodzaj

tradycyjny podręcznik

Klasa

3

Rok wydania

2021

Okładka

miękka

ISBN

9788302195556

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „J.POLSKI LO OBLICZA EPOK 3/2 W.2021 WSIP”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *